Een eerste stap bij ketentoezicht is het analyseren van de keten. We gaan na wie welke rol speelt (de actoren) en wat de belangrijkste processtappen zijn. We willen die momenten in beeld hebben, waarop een (afval)stof van de ene speler aan de andere wordt overgedragen. Door deze analyse weten we wat de risicovolle momenten in een keten zijn. Met die uitkomsten kunnen we ons toezicht gericht inrichten.

Het uitvoeren van toezicht en handhaving op individuele schakels in een (afval)keten is niet voldoende om structurele nalevingsproblemen in bepaalde branches te zien en te handhaven. Ketentoezicht draagt bij aan een gelijk speelveld voor iedereen.