Partners

Grootste kracht van de OD IJsselland is het omvangrijke netwerk. Deelnemers zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel.

Vaste partners OD IJsselland

Daarnaast pakken we regelmatig vraagstukken op met vaste partners:

  • ODRN: bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Deze organisatie regelt de vergunningen en het toezicht voor bedrijven in Overijssel en Gelderland met een hoog risicoprofiel.
  • Ketenprojecten: in Oost-Nederland werken meerdere omgevingsdiensten samen aan ketenprojecten. Dit zijn projecten over bijvoorbeeld asbest, verontreinigde grond en transportcontroles. Ook instanties als de politie, het Openbaar Ministerie en landelijke inspectiediensten zijn hierbij betrokken.