Formulier Woo-verzoek

"(Verplicht)" indicates required fields

Welke documenten wilt u ontvangen van Omgevingsdienst IJsselland? Als u niet weet in welke documenten de door u gewenste informatie staat, beschrijf dan het onderwerp zo duidelijk mogelijk.

Het invullen van uw e-mailadres en telefoonnummer is belangrijk. Bij een algemeen geformuleerd Woo-verzoek nemen wij in veel gevallen telefonisch of per e-mail contact met u op om helder te krijgen waarnaar u precies op zoek bent. Daarmee willen wij voorkomen dat de afhandeling van uw verzoek vertraging oploopt.