Wat doet een Omgevingsdienst nu eigenlijk? Hoe ziet het werk van een toezichthouder eruit? En het belangrijkste, wat levert dat werk op voor onze leefomgeving?  Een toezichthouder bezoekt bedrijven en andere locaties en checkt of alle milieuregels netjes worden nageleefd. De toezichthouder controleert niet alleen, maar deelt kennis, inspireert en motiveert ondernemers en inwoners om het beter te doen. Lees hieronder het verhaal van één van onze toezichthouders.   
  

Bij een voedingsmiddelenfabriek in de gemeente Zwolle werd tijdens een reguliere controle een overtreding geconstateerd met betrekking tot afvalstoffen. In deze casus nemen we je mee hoe de toezichthouder van Omgevingsdienst IJsselland dit heeft aangepakt en welke verschillende diensten/kanalen hij benut heeft. 

Het afval betrof een afvalstroom van afgekeurde of ‘niet meer voor menselijke consumptie geschikte’ levensmiddelen. Het bedrijf was in de veronderstelling dat hun afval op duurzame wijze verwerkt werd in een bio/covergister (met een biovergister wordt door de vergisting van biomassa biogas geproduceerd). Op dat moment ging bij de toezichthouder de alarmbel af. Immers, dit soort afvalstromen moeten geregistreerd worden in het landelijk register afvalstoffen (Amice) en dat was niet het geval. De aanwezige afvalbonnen werden opgevraagd en daaruit bleek een registratie onder de wetgeving van de toezichthouder NvWA. Op deze manier werd duidelijk naar welke locatie het afval ging en werd verwerkt. De toezichthouder heeft via Google Maps de locatie bekeken en constateerde dat op beeld helemaal geen vergister te zien was. Omdat de vergister in de transport begeleidingsdocumenten vermeld stond, is vervolgens contact gezocht met de collega’s van Omgevingsdienst Twente. Het bleek dat de ontvangende locatie inderdaad geen toereikende vergunning voor handel en verwerking van afvalstoffen en/of een vergister heeft en al vaker handhaving gehad heeft. De toezichthouder informeerde vervolgens zijn collega’s van ketentoezicht en de Boa-coördinator.  

Het voedingsbedrijf, dat in de veronderstelling was dat zijn afval op een duurzame manier verwerkt werd, is geadviseerd om deze afzending te staken. De toezichthouder raadde het bedrijf aan om de afvalstromen via een erkende inzamelaar, waar het bedrijf ook ander afval naar afvoert, te laten lopen en duidelijke afspraken te maken met de inzamelaar hoe je als bedrijf wenst dat je afval verwerkt wordt. Dit advies is door het bedrijf overgenomen, mede doordat het bedrijf geen imagoschade wilde oplopen door onjuiste afvalverwerking en mogelijk schadelijke impact op de leefomgeving.  

In deze casus komt goed naar voren waarom het zo belangrijk is dat er toezicht is bij bedrijven en hun afvalstromen. Op het moment dat er twijfels zijn, grijpt de Omgevingsdienst in. Dit alles voor een schone en veilige leefomgeving. Daarnaast is het integraal kijken belangrijk. Er wordt niet alleen naar het betreffende bedrijf gekeken maar ook naar de stromen erachter en ervoor. Een goede samenwerking met andere omgevingsdiensten, toezichthoudende overheidsdiensten en ketenpartners is daarbij van cruciaal belang.   
 
Omdat we staan voor onze omgeving.