OD IJsselland, voluit Omgevingsdienst IJsselland, ondersteunt de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Ook zijn we slagvaardig in toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

OD: intensief samenwerken

We geven vorm aan onze dienstverlening door intensief samen te werken in een verband van elf gemeenten en de provincie Overijssel. Daarnaast betrekken we politie, brandweer, waterschappen en GGD’s uit de regio bij onze activiteiten. Hierdoor zijn kennis en expertise vanuit diverse domeinen verankerd in onze netwerkorganisatie.

Verantwoord professionaliseren

Van kleine bedrijven tot grote bedrijven met een hoog risicoprofiel; we helpen alle ondernemers in de regio bij het verder professionaliseren van hun activiteiten en stimuleren hen om verantwoord te ondernemen. Omdat we oog hebben voor lokale situaties, kunnen we effectief meedenken over ontwikkelingen binnen de gegeven wettelijke kaders en normen.

Verbindende rol

Een klant- en oplossingsgerichte werkwijze, dat is wat de eenduidige aanpak van de OD IJsselland kenmerkt. Onze onafhankelijke experts wegen maatschappelijke belangen zorgvuldig af en vervullen een verbindende rol in het krachtenveld. Doel is om een optimale balans aan te brengen tussen een duurzame leefomgeving en nieuwe initiatieven. Deze gedachte vatten we samen in onze belofte: OD IJsselland. Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven.