Salaris

Wij bieden een salaris conform de cao SGO, de cao voor samenwerkende gemeentelijke organisaties. Iedere functie is door een functiewaarderingssysteem gekoppeld aan een salarisschaal. In totaal zijn er achttien salarisschalen. In een schaal groeit een medewerker periodiek toe naar het maximum.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

Als Omgevingsdienst IJsselland vinden we het belangrijk dat onze medewerkers de mogelijkheid hebben zelf een invulling te geven aan hun werktijden en –plaatsen. Zo kunnen ze werken op kantoor, bij onze partners of thuis. Ook kunnen ze ervoor kiezen om bijvoorbeeld lekker vroeg te beginnen of eerst de kinderen naar school te brengen. Zo  zijn onze medewerkers zo efficiënt en effectief mogelijk in hun werk. We vertrouwen onze collega’s hierin en stimuleren hen om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen inzet en de invulling hiervan.

Individueel keuzebudget

Bij Omgevingsdienst IJsselland ontvangen medewerkers naast hun salaris een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit budget is 17,05% van het bruto-salaris en wordt maandelijks opgebouwd. Het individueel Keuzebudget geeft medewerkers de mogelijkheid om bijvoorbeeld:

  • een deel van het maandinkomen uit te laten betalen op de door de medewerker gewenste tijdstippen;
  • het maandinkomen om te zetten in verlofuren en andersom;
  • het maandinkomen op een andere fiscaal voordelige manier te gebruiken voor een aantal doelen zoals: een abonnement voor de sportschool, het kopen van een fiets, studiekosten, een vakbondslidmaatschap of de reiskosten van woon-werkverkeer.

Mobiliteitsplan

Medewerkers van Omgevingsdienst IJsselland hebben recht op een vergoeding van de reiskosten naar hun werk.

Pensioen

Bij de overheid bouw je een pensioen op bij het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP), het grootste pensioenfonds van Nederland.

Ziektekostenverzekering

Bij Omgevingsdienst IJsselland hebben medewerkers de keuze om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Bij ons is er de keuze uit de verzekeraars IZA, CZ en Menzis. Daarnaast hebben al onze medewerkers recht op een tegemoetkoming in de zorgkosten. Hierbij maakt het niet uit bij welke verzekeraar je verzekerd bent en of je aanvullend verzekerd bent. 

Opleiding en ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich op persoonlijk en professioneel vlak kunnen ontwikkelen. Daaorm investeren we in de ontwikkeling van onze medewerkers.