• De heer M.W. Offinga, voorzitter
• De heer T. de Bree
• De heer H. Vroomen
• De heer A. Spaans
• Secretaris-directeur: de heer J.D. Nijkamp