Omgevingsdiensten Twente en IJsselland en de provincie Overijssel zetten zich gezamenlijk in voor de verbetering van de werking van luchtwassers in Overijssel.

Uit onderzoek (november 2019) blijkt dat veel luchtwassers niet naar behoren functioneren. Te weinig aandacht voor de luchtwasser blijkt een van de oorzaken hiervan. Door zelf de luchtwasser periodiek te inspecteren worden tekortkomingen sneller gesignaleerd waardoor acties – schoonmaken of zuur bijvullen bijvoorbeeld – op tijd worden uitgevoerd.

Medio 2020 is een livestream gehouden om met name agrariërs, maar ook andere belangstellenden, verder te informeren over een goed gebruik van de luchtwassers.

Na de livestream is een periode van herstel ingebouwd. Daarna zijn, als vervolg op de onderzoeksuitkomsten, opnieuw meetgegevens opgevraagd over de periode 1 november 2019 tot 1 november 2020 om te kijken of luchtwassers beter presteren wanneer zij periodiek (dagelijks en wekelijks) de benodigde aandacht krijgen van de eigenaar.

Om een goede werking van de luchtwasser te borgen moet de luchtwasser worden gecontroleerd en bij afwijkende parameters actie worden ondernomen. Een goed bereikbare luchtwasser vergemakkelijkt de controle en de controle kan in de dagelijkse ronde worden meegenomen. Lees hier meer over in onze folder.

Let op: Noteer bij afwijkingen de ondernomen acties met datum in het logboek!
Meer informatie: www.overijssel.nl/luchtwassers.

Toezicht en handhaving

Onze toezichthouders controleren de bedrijven op de aanwezigheid van luchtwassers, maar ook op de juiste werking en het bijhouden van het logboek. De toezichthouder kan in het logboek lezen wat de agrariër heeft gedaan aan de werking van de luchtwasser. Voldoet dat niet dan zal hij of zij daarover rapporteren.

Bekijk onze Luchtwasser-sticker met aandachtspunten voor de dagelijkse en wekelijkse controles.