Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJsselland komt in 2024 6 keer bij elkaar voor een bestuursvergadering. De vergaderstukken en deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u deelnemen aan een vergadering? Stuur dan een mail naar info@odijsselland.nl om u aan te melden.

  • 8 februari 14.30 – 16.30 uur
  • 21 maart 14.30 – 16.30 uur
  • 11 juli 14.30 – 16.30 uur
  • Do 3 oktober 14.30 – 16.30 uur
  • Do 7 november AB heisessie, hele dag
  • Do 19 december 15.00 – 17.00 uur

Reglement van orde Algemeen Bestuur