Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJsselland komt in 2022 6 keer bij elkaar voor een bestuursvergadering. De vergaderstukken en deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u deelnemen aan een vergadering? Stuur dan een mail naar info@odijsselland.nl om u aan te melden.

Reglement van orde Algemeen Bestuur