Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJsselland komt in 2022 6 keer bij elkaar voor een bestuursvergadering. De vergaderstukken en deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u deelnemen aan een vergadering? Stuur dan een mail naar info@odijsselland.nl om u aan te melden.

  • 20 januari 8.30 – 10.30 uur
  • 17 februari 10.00 – 12.00 uur
  • 10 maart 14.30 – 16.30 uur
  • 7 juli 14.30 – 16.30 uur
  • 6 oktober 14.30 – 16.30 uur
  • 16 december 14.30 – 16.30 uur

Reglement van orde Algemeen Bestuur