Wat zijn de meest gestelde vragen over het thema ‘Afval’? U leest ze hier.

U kunt door het invullen van de Afvaltoets voor een specifieke zaak een rechtsoordeel aan het ministerie vragen. Het rechtsoordeel is er als ondersteuning van beoordelingen en besluiten door het bestuursorgaan dat bevoegd gezag is voor activiteiten van het bedrijf: de betreffende gemeente of de provincie Overijssel. Het rechtsoordeel is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en is alleen van toepassing voor de situatie en het bedrijf dat het rechtsoordeel heeft gevraagd.

Gepubliceerde rechtsoordelen vindt u op www.afvalcirculair.nl.

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Er is minder grondstoffenverbruik en minder afval. Een circulaire economie is dus meer dan alleen recycling.

Momenteel leven we vooral in een lineaire economie. Dit noemen we ook wel de take-make-waste-economie (van grondstof naar afval). In een circulaire economie staat juist het hergebruik van producten en grondstoffen centraal en worden schadelijke uitstoot naar bodem, water en lucht zo veel mogelijk voorkomen.

Als producent van het beoogde bijproduct of einde-afvalstof beoordeelt u in eerste instantie zelf de status van uw materiaal. U houdt hierbij rekening met wetgeving en relevante jurisprudentie. Meer hierover leest u op de website van Rijkswaterstaat:

Nadat u zelf tot een oordeel bent gekomen, beoordeelt het bevoegd gezag, dus uw gemeente of provincie Overijssel, of het in uw geval inderdaad om een afvalstof gaat of niet. En of de afvalwetgeving van toepassing is.