Als particulier mag u onder bepaalde voorwaarden zelf asbesthoudende materialen verwijderen. Daarvoor moet u wel altijd een sloopmelding doen bij het bevoegd gezag – uw gemeente of de provincie. De voorwaarden waaraan u verder moet voldoen, leest u hieronder.

Asbesthoudende platen

 • De asbesthoudende platen moeten geschroefd en hechtgebonden zijn en onbeschadigd.
 • Het mogen geen dakleien zijn en de platen komen uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw.
 • De woning of het bijgebouw mag niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn.
 • De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen mag maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedragen.

In de praktijk betekent dit dat het meestal gaat om asbesthoudende golfplaten.

Asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

Als u losliggende asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw wilt verwijderen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De woning of het bijgebouw mag niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn.
 • De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels mag maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedragen.
 • Meer hierover leest u in artikel 7.9 lid 2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

De enige manier om hier zekerheid in te krijgen, is door een materiaalanalyse te laten uitvoeren door een laboratorium.

De analyse van materiaal om te kijken of het asbesthoudend is, wordt door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau mag onderzoek uitvoeren aan gebouwen of objecten. Zij nemen van asbestverdachte materialen monsters. Kijk op de website van de Stichting Certificatie Asbest voor gecertificeerde bedrijven bij u in de buurt.

U moet altijd een onderzoek laten uitvoeren als u gaat renoveren/slopen en/of asbest wilt verwijderen uit een bouwwerk of object dat gebouwd is vóór 1994. Dat geldt voor zowel een particulieren als bedrijven.

U moet een sloopmelding doen als:

 • u alleen asbest wilt verwijderen, of wilt laten verwijderen (zonder verdere sloopwerkzaamheden).
 • u meer dan 10m3 aan sloopafval heeft bij een woning die of object dat gebouwd is na 1994.

U mag als particulier met een sloopmelding alleen asbest verwijderen dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het asbest moet hechtgebonden plaatmateriaal zijn en niet beschadigd (bijvoorbeeld golfplaten);
 • Het plaatmateriaal moet geschroefd bevestigd zijn (dus niet gespijkerd, gelijmd, geklemd of gekit);
 • Vloerzeil dat los ligt (dus niet gelijmd);
 • De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 35m2 per kadastraal perceel;
 • Het moet particulier bezit zijn (dus geen bedrijfsmatig gebruik).

Het asbest moet dubbel verpakt in plastic van deugdelijke kwaliteit worden ingeleverd bij een erkend inzamelaar. U toont uw sloopmelding, waarna u het asbest in een speciale container kunt deponeren. U vraagt om een stortbewijs en stuurt deze op naar asbest@odijsselland.nl.

Binnen komt u asbest tegen in voornamelijk dakbeschot, vloerzeil, ontluchting- of rioleringsbuis, voorzetwanden, installaties, isolatiemateriaal, vensterbanken en gaskachels. Buiten in golfplaten, gevelpanelen, zijwangen dakkapel, schoorsteen, bloembakken en kit of stopverf in ramen.