Als u voor het opstellen van een akoestisch onderzoek verkeersgegevens nodig heeft van een of meerdere wegen in een van de regiogemeenten, kunt u een mail sturen naar geluid@odijsselland.nl. Vermeld hierbij duidelijk om welke gemeente en wegen het gaat. Heeft u een objectenmodel nodig, dan kunt ook mailen naar geluid@odijsselland.nl
Vermeld hierbij duidelijk om welke gemeente en welk adres het gaat.

Ja, het is mogelijk om af te wijken van de geluidsnormen. Deze beslissing ligt meestal bij de gemeente. Afhankelijk van de situatie kunnen hogere geluidsnormen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij een bedrijf op een gezoneerd bedrijventerrein of een bedrijf langs een drukke weg. Of juist lagere normen, bijvoorbeeld voor een bedrijf in een rustige woonwijk.