Het college van burgemeester en wethouders Kampen heeft 31 augustus een gedoogbesluit genomen voor het onder strikte voorwaarden lossen van drie binnenvaartschepen met tarwe, ontsmet met fosfine. De schepen worden met de nodige veiligheidsmaatregelen gelost bij het Kamper bedrijf Graansloot B.V. aan de Haatlandhaven.

Advies

Omgevingsdienst IJsselland heeft hiervoor, in samenwerking met GGD IJsselland, Veiligheidsregio IJsselland team risicobeheersing en ILT, een positief advies gegeven om de gedoogbeschikking te verlenen. Het belangrijkste argument is dat de externe veiligheid en gezondheid niet in het geding is. Het risico voor mens, dier en milieu is verwaarloosbaar.

De werkzaamheden staan onder leiding van het gespecialiseerde bedrijf Ruvoma, dat veel ervaring heeft in het lossen van zeeschepen ontsmet met fosfine in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Tijdens de werkzaamheden vinden continu metingen plaats. OD IJsselland, Veiligheidsregio IJsselland en de GGD houden hier toezicht op.

De gedoogbeslissing geldt tot en met 12 november 2021. Lossing van de drie binnenvaartschepen vindt plaats op zaterdag 4 september. [foto ter illustratie]

Lees het persbericht van gemeente Kampen