Op 25 april is het Handvat uitvoering initiatieven- vergunningen- en toezichttraject gepresenteerd in het Provinciehuis te Zwolle. Het Handvat biedt medewerkers van de gemeente en provincie een overzichtelijk hulpmiddel bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het kan geraadpleegd worden bij een vooroverleg, het vergunningentraject en het traject rondom toezicht in het kader van de Omgevingswet. 

Gedurende de bijeenkomst hebben de samenwerkende ketenpartners van de regio IJsselland hun gedeelte van het Handvat toegelicht. De ketenpartners die aan het opstellen van het Handvat hebben meegewerkt zijn de Provincie Overijssel, Veiligheidsregio IJsselland, GGD IJsselland, GHOR IJsselland, Rijkswaterstaat, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Omgevingsdienst IJsselland. De gemeenten en ketenpartners zijn tijdens de bijeenkomst samen in gesprek gegaan. Diverse gemeenten gaven aan dat ze blij waren dat dit er nu is en zijn voornemens hiermee te gaan werken. Als afsluiting deze middag volgde nog de overhandiging van het Handvat, van de ketenpartners aan de Provincie Overijssel die het in beheer krijgt. 

Handvat tweejpg

Henk van Marle van de Provincie Overijssel is content dat het Handvat er nu is. ‘De integrale samenwerking tussen alle ketenpartners bij VTH-processen is niet iets nieuws, dat doen we al jaren. Maar een duidelijk overzicht van hoe we dit straks willen gaan doen onder de Omgevingswet is wel nieuw. Het Handvat biedt dit overzicht en is zo hoop ik dat het een handzaam en nuttig hulpmiddel wordt. Samen met een vertegenwoordiging van de andere ketenpartners heb ik deelgenomen in een werkgroep, onder leiding van Martin Roelink teammanager vergunningverlening van OD IJsselland. Zo hebben we samen het Handvat opgesteld. Dit Handvat geeft meer grip op het integrale proces van vergunningverlening en het vooroverleg. Heel handig want zo weten we goed wat we aan elkaar hebben. Het is overigens geen statisch document maar iets wat we aanscherpen en aanpassen naar mate er gebruik van wordt gemaakt. Alle gemeenten en ketenpartners zijn samen eigenaar en kunnen via een online omgeving het direct gebruiken, en ook hier hun feedback geven. Zo borgen we dat het actueel en goed bruikbaar blijft.’ 

Gemeente Kampen merkte nog op: ‘Op zich werken we al op deze manier maar tot nu toe vinden we elkaar op een natuurlijke wijze. Het viel ons op, toen we het Handvat doornamen, dat bij sommige milieuactiviteiten er meerdere partners betrokken kunnen worden. Zo’n Handvat maakt dit ineens veel inzichtelijker. Wij gaan ermee werken en zijn benieuwd hoe we het verder nog gaan toepassen. Ook zijn we voornemens mee te kijken bij een regionale omgevingstafel. Op gemeentelijk niveau werken we al met diverse omgevingstafels.’

Het Handvat is via een online link beschikbaar gemaakt voor de gemeenten en ketenpartners. Wil je meer weten over dit Handvat op heb je andere vragen? Neem dan contact op met Susan Dankelman: s.dankelman@odijsselland.nl.