Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet (Ow) inwerking. Vanaf dat moment wordt een aantal regels van het rijk overgeheveld naar de Omgevingsplannen van de gemeenten. Deze regels noemen we bruidsschat.

OD IJsselland heeft vorig jaar een analyse gemaakt van de milieuregels uit de bruidsschat en deze aan onze partners aangeboden. Deze analyse helpt gemeenten te bepalen welke regels van de bruidsschat (blijvend) kunnen worden overgenomen of kunnen worden geschrapt in het omgevingsplan of voor welke regels aanvullende bepalingen opgenomen worden.

Analyse

Inmiddels heeft OD IJsselland een geactualiseerde versie van deze analyse gemaakt, met daarin de veranderingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden. Ook hebben wij een analyse gemaakt van de bruidsschatartikelen (milieu) die niet aan het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) voldoen. In een overzicht geven we per artikel aan hoe het artikel aangepast kan worden, om wel aan de kwaliteitseisen van het Bkl te voldoen.

De programmamanagers en projectleiders Omgevingswet hebben het overzicht van de actualiseringen in de bruidsschatanalyse met aandachtspunten begin april ontvangen. De definitieve versie van de bruidsschat verwachten we uiterlijk 1 juni 2022.