Gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe (DOWR) krijgen de eerste ster van Overijssel voor het Keurmerk Veilig Buitengebied. In de Zichtstal Pleegste in Raalte is 11 september dit certificaat aan de burgemeesters van deze drie gemeenten uitgereikt.

Omgevingsdienst IJsselland is een van de betrokken partners in het project Veilig Buitengebied, die onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, samenwerken om het buitengebied een veilige plek te laten blijven. Andere partners zijn gemeenten, politie, brandweer, wildbeheereenheden, Staatsbosbeheer, LTO, waterschappen, Enexis, Sportvisserij Oost-Nederland, veiligheidsregio en provincie Overijssel.

Vergroten bewustwording

Burgemeester Ron König van Deventer benadrukte de doelstelling van het project, het vergroten van bewustwording onder inwoners, ondernemers en professionals in het buitengebied. “Ons buitengebied is een veilige plek om te wonen, werken en recreëren. Dit willen we graag zo houden.” De teamchef van de politie in IJsselland Zuid, Eren Balanan, was het hiermee van harte eens. Hij kijkt met trots terug op mooie resultaten, zoals bewustwordingssessies en integrale controles.

Anton Jansen, manager Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, geeft aan dat georganiseerde misdaad niet stopt bij de grenzen van provincie of gemeenten. Naast de DOWR-gemeenten zijn ook de andere gemeenten in de regio IJsselland bezig met het project Veilig Buitengebied. Hij hoopt dat de andere IJssellandse gemeenten en de overige gemeenten in Overijssel snel volgen.

Meld Misdaad Anoniem

Tot slot werd aandacht gevraagd voor de campagne van “Meld Misdaad Anoniem” (MMA), waarbij inwoners worden opgeroepen verdachte situaties altijd te melden. Bij de politie, of bij MMA, via nummer 0800-7000 of via de website Meld Misdaad Anoniem.

Foto: (bijna) alle partners van het Project Veilig Buitengebied met het certificaat.