Met het programma ‘Samen Toekomstbestendig’ investeren wij in de toekomst en gaan wij samen met onze partners aan de slag met de doorontwikkeling van OD IJsselland. Die doorontwikkeling is gericht op een duurzame begroting, toekomstbestendige bedrijfsvoering, herijking van financiering, efficiëntieverbeteringen en meer rendement uit de programmering. In het voorjaar van 2021 maakten we het plan van aanpak. We hebben al veel stappen gezet. We vroegen projectleider Arno Seinstra van Seinstra & Partners naar zijn kijk op de stand van zaken en verwachtingen voor dit jaar.

“Ik ben heel tevreden. We hebben echt een stap gezet op inhoud, maar vooral op gezamenlijkheid: samen kijken wat er nodig is en waar je naar toe wilt. Waar staan we nu? Waar willen we naar toe? Wat vraagt dat van een ieder? Daarbij moet je heel vaak dezelfde boodschap blijven vertellen.”

Betrokkenheid

OD IJsselland betrekt medewerkers uiteraard bij het programma. Dit gebeurt onder andere door medewerkersbijeenkomsten en input van de teammanagers. Arno Seinstra: “Er werken echt goede mensen bij OD IJsselland, met veel kennis, respect en bereidheid tot luisteren. Dat is een belangrijk goed. Ik merk dat er bij de medewerkers veel behoefte is om samen op te trekken met de deelnemers. Soms is er ook scepsis over of dat lukt en of financiën niet te leidend zijn.”

Arno Seinstra vult aan: “Ook op bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt iedereen actief betrokken, informeel en formeel. Ik vind de bestuurlijke betrokkenheid erg goed en meedenkend, ik ervaar grote bereidheid om stappen te zetten. Dat maak ik wel anders mee. Ambtelijk merk ik dat het soms wat zoeken is. Daaruit blijkt hoe belangrijk het is om consistent te zijn in de boodschap die je vertelt.”

Vijf sporen

Vier van de vijf sporen zijn uitgewerkt, met commitment van de partners. Arno Seinstra licht dit toe: “We hebben de taken van het bedrijfsbureau van onderop uitgewerkt en voorgesteld aan de deelnemers. We hebben heel goed gekeken wat er nodig is voor een gezonde duurzame begroting van de dienst, waar we als het goed is jaren mee vooruit kunnen. Ook hebben wij opnieuw bekeken hoeveel uren iedere partner zou moeten inbrengen op basis van analyse, ervaring en zoveel mogelijk objectieve grondslagen, zodat er hopelijk rust ontstaat voor deelnemers en de dienst. En we hebben gekeken hoe en waar er nog efficiënter gewerkt kan worden. Ik ben ervan overtuigd dat hierdoor zowel de omgevingsdienst als deelnemers op een ander niveau zijn als het gaat om de groeifasen van de dienst.”

Loslaten

In januari 2022 is een werkgroep gestart met spoor 5. Dit spoor gaat in de kern over hoe het maximale uit de beschikbare uren te halen. Arno Seinstra: “Dit bedoelen we niet op efficiency, maar op toegevoegde waarde. Het gaat ook over hoe de omgevingsdienst werkt. Daarom verwacht ik dat de impact van spoor 5 op medewerkers het grootst is bij dit spoor. Ik ken omgevingsdiensten als diensten waar medewerkers een maatschappelijke bijdrage willen leveren. We gaan samen bekijken hoe dat maximaal kan. Dat betekent soms loslaten van hoe je nu werkt.”

Vooruitblik

Dat loslaten zal volgens Arno Seinstra lastig worden, voor de omgevingsdienst en voor de deelnemers. Toch is hij trots op de beweging die de deelnemers hebben ingezet in hun kijk op OD IJsselland. “Ik verwacht dat er bij de deelnemers meer rust ontstaat over de inbreng en wat ze daarvoor terugkrijgen. Natuurlijk vanuit het gezamenlijke belang van een omgevingsdienst die zo goed mogelijk de milieuveiligheid van de regio waarborgt. De realisatie van het programma vraagt om geduld en wederzijds begrip. Ga samen stap voor stap verder in de groei en ontwikkeling van de dienst en houd koers daarbij. ”