Edward Kuik is al enige tijd betrokken bij OD IJsselland. Allereerst in zijn rol als coördinator VTH bij de RUD en vanaf 2018 als accountmanager van de OD voor de gemeente Kampen. In 2020 heeft hij de overstap gemaakt naar de gemeente Steenwijkerland. In zijn functie als Regisseur VTH en Coördinator bij Toezicht en Handhaving is hij opnieuw accountmanager van de OD. Hieronder gaan we met hem in gesprek. 

Nauw contact met de OD

“Vanuit mijn huidige functie bij de gemeente Steenwijkerland ben ik het aanspreekpunt voor de OD. Ieder kwartaal heb ik een algemeen overleg waar ik samen met mijn contactpersonen vanuit de OD en collega accountmanagers van andere gemeenten uit de regio IJsselland de gang van zaken doorspreek. Tijdens dit overleg worden gemeente-overstijgende punten en andere lopende zaken besproken. Het is prettig om hierbij aangesloten te zijn”.

Naast het aao, algemeen overleg, heeft Edward ook ieder kwartaal direct contact met zijn contactpersoon bij de OD. “Tijdens dit overleg bespreken we de ontwikkelingen binnen de gemeente Steenwijkerland en de lopende werkzaamheden die de OD voor ons uitvoert. Ik ben positief over het contact met de OD. De lijntjes zijn kort en als ik tussentijds vragen of opmerkingen heb, dan kan ik mijn contactpersoon André de Boer altijd telefonisch of via de mail bereiken. Iets wat ik wel merk is dat er de afgelopen tijd een aantal wisselingen van de wacht is geweest, al is dit natuurlijk logisch. Dit gebeurt nou eenmaal. Voor mij persoonlijk is het daardoor soms wel even zoeken naar de juiste contactpersoon voor een bepaalde dienst. André kan mij daar natuurlijk wel bij helpen”.

Samen streven naar een hoger rendement

Edward geeft aan dat hij sinds kort betrokken is bij een werkgroep die toebehoort tot het programma ‘Samen Toekomstbestendig’. “In deze werkgroep richt ik mij samen met de OD en ketenpartners op het gezamenlijk programmeren. Samen streven we ernaar om de beschikbare capaciteit die er momenteel binnen de gemeenten en de OD is zo goed mogelijk te laten renderen”. Op de vraag of hij een concreet voorbeeld heeft antwoordt hij: “Op dit moment worden er bijvoorbeeld een X aantal controles uitgevoerd bij grote bedrijven in de regio. Denk bijvoorbeeld aan sloperijen. Door de controles bij deze bedrijven meer te clusteren, zorgt dit voor meer rendement. De uitkomsten kunnen dan bijvoorbeeld tegelijkertijd uitgewerkt worden en de terugkoppeling kan ook gezamenlijk gedaan worden. Samen bekijken we waar op dit moment de meeste winst te behalen is”. 

Kwaliteit uitbesteden 

Gemeente Steenwijkerland heeft regelmatig te maken met het boren naar gas langs de gemeentegrens met buurgemeenten Westerveld en Weststellingewerf. “Bij deze werkzaamheden maken wij gebruik van de diensten van de OD. Onze vaste adviseurs denken tijdens de overleggen met het ministerie, de gemeentes en de provincies mee over de zaken die geregeld moeten worden, voordat de boringen plaats kunnen vinden. Zij weten bijvoorbeeld hoe bevingen gemeten worden en wat er komt kijken bij het saneren/opruimen van een lege boorput. Ik ben heel tevreden met de ondersteuning van de OD op dit gebied”.

Andere werkzaamheden waar de OD de gemeente Steenwijkerland bij ondersteunt zijn, naast de reguliere controles, werkzaamheden die te maken hebben met geluidsoverlast. “De cases hiervan verschillen doorgaans, van grote bedrijven tot particulieren”. 

Uitdagingen, nu en in de toekomst 

“Natuurlijk hebben wij net als iedere gemeente in Nederland te maken met de invoering van de Omgevingswet. Meerdere taken voor de expertise bodem, die eerder bij de provincie lagen, worden bij de invoering van de wet overgedragen aan de gemeente. Daarbij steunen wij ook op de kennis van de OD. Het traject met betrekking tot de Omgevingswet verloopt voor ons prettig door de korte lijntjes”.

“Een ander punt dat voor ons zeker als gemeente een uitdaging is, zijn de eerdergenoemde gasboringen. Regelmatig ontvangen we bezwaren van bewoners uit de regio’s waar de boringen gedaan worden. Als gemeente proberen we continu een luisterend oor te bieden, tijdig alle informatie naar buiten te brengen en ondersteuning te bieden waar nodig. De OD helpt ons ook door advies te geven over bepaalde kwesties”.