OD IJsselland bestaat sinds 2018. Grietje Begeman is één van de medewerkers van het eerste uur. Uitgeleend door de gemeente Deventer was Grietje vroeg betrokken bij de vorming van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst). Nieuwsgierig hoe dit is gegaan en wat Grietje nu doet? Wij gaan met haar in gesprek.

“Na de rampen in Enschede en Volendam werden gemeenten en provincies verplicht om een sterke verbetering door te voeren in de vergunningverlening en handhaving. Eind 2010 ontstond bij de gemeentes en de provincie het plan om samen een netwerk op te zetten om VTH-werkzaamheden (vergunningen, toezicht en handhaving) onderling uit te wisselen. Samen met een projectleider van de gemeente Zwolle en de afdelingshoofden van de gemeenten en provincie heb ik dat opgestart. Hoewel landelijk al veel formele omgevingsdiensten functioneerden zagen Overijssel en Limburg-Noord meer in een informele netwerkvariant waarbij afspraken werden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Bestuurders vanuit de gehele provincie ondertekenden in oktober 2012 de bestuursovereenkomst. De netwerkvariant werkte heel goed! Door de korte lijntjes wisten we elkaar te vinden. Na de pilotperiode werd een kleine informatie-, coördinatie- en sturingseenheid gevormd waarin totaal 5 mensen werkten. Om de verbinding met de VTH-medewerkers bij de partners te houden organiseerden we medewerkersbijeenkomsten, ook  samen met collega’s van OD Twente om ook met hen verbinding te hebben. Zo leer je mensen echt beter kennen en dat helpt in het werk wat je samen doet!”

Uitwisseling

“Het netwerk zorgde voor een mooie uitwisseling. Er zijn landelijk kwaliteitscriteria vastgesteld waar medewerkers aan moeten voldoen. Je moet een x-aantal vlieguren hebben om te mogen zeggen dat je specialist bent voor bijvoorbeeld geluid. Bij de kleinere gemeentes kun je deze uren vaak niet halen vanwege het ontbreken van specialistisch werk. Tegelijkertijd heeft niet elke gemeente hetzelfde werkaanbod. Zo heeft Olst-Wijhe agrarisch veel meer, maar Zwolle als stad heeft hierin weer minder. De samenvoeging in het netwerk maakte daarin het verschil. Zo zijn we uitgegroeid van een netwerk-RUD tot OD IJsselland met Pieter-Jan van Zanten als directeur.”

Loyale mensen

“Sommige collega’s ken ik natuurlijk al vanaf het begin. Er zijn mensen bijgekomen, anderen zijn weggegaan. We huren ook wel eens mensen in, maar wat ons altijd kenmerkt is de collegialiteit. We hebben loyale mensen. Ook nu we thuis werken zoeken we elkaar op en helpen we elkaar. Dat soort dingen zijn toch heel fijn. We dragen elkaar echt een warm hart toe.”

Terug naar projectwerk

“Het opzetten van dingen vind ik het allerleukste om te doen. Zorgen dat de juiste mensen met elkaar in contact komen. Afgelopen zomer ben ik gewisseld van bestuurssecretaris naar de projectenkant. Dit is veel meer op de inhoud. Doordat ik al vanaf het begin betrokken ben en zoveel werkervaring heb, kan ik makkelijk aanhaken. Met een korte toelichting ben ik vaak alweer bij en kan ik taken makkelijk oppakken. Zo werk ik samen met één van de toezichthouders voor het project van de luchtwassers. Hij weet precies waar we op controleren, en ik zorg ervoor dat het proces wordt gestroomlijnd en stel het eindrapport op, ook hier weer samen met iemand van een andere organisatie. Ik vind het leuk om juist meer in de inhoud te werken, want het doet er toe! Je bent meer bezig met actuele problemen, nu bijvoorbeeld de stikstofproblematiek.”