Doet zich binnen uw bedrijf een voorval voor dat gevolgen heeft voor het milieu? Dan bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw gemeente of provincie.

Omgevingsdienst IJsselland voert deze taak uit voor de deelnemers in de regio IJsselland. U kunt contact opnemen met het Meldpunt Milieu, als uw bedrijf valt onder een gemeente in de regio IJsselland of onder bevoegd gezag staat van de provincie Overijssel.

U geeft een melding van een ongewoon voorval van een bedrijf door via T 088 525 10 50. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kijk hier voor meer informatie over het melden van een ongewoon voorval.