Gemeenten in onze regio bereiden zich voor op de Omgevingswet. De gemeenten vragen daarbij ondersteuning van de OD bij het opstellen van omgevingsplannen voor het onderdeel milieu.

Om hier op efficiënte wijze hulp te bieden organiseerde Omgevingsdienst IJsselland op 3 oktober de Omgevingswetmarkt voor onze partners uit de regio. Hier gingen we dieper in op de behoefte aan advies over de verschillende milieuthema’s in de omgevingsplannen. Negen gemeenten waren aanwezig en gingen in gesprek met onze collega’s over bodem, lucht, externe veiligheid, geluid en energie of andere kwesties omtrent de Omgevingswet.

De aanwezigen kregen meer inzicht in wat gemeenten voor 1 januari 2023 moeten doen en wat daarvoor nodig is. Het is wel duidelijk dat er behoefte is aan (beleidsmatige) ondersteuning bij het maken van de omgevingsplannen. De Omgevingsdienst gaat in deze fase de gesprekken aan met de gemeenten voor de jaaropdrachten 2023. Daarin is de Omgevingswet en de ondersteuning door de OD een bespreekpunt.