Op dit moment is er géén nieuw landelijk vuurwerkverbod. Dit betekent dat er, net als alle andere jaren, weer vuurwerk verkocht mag worden. Voor particulieren betekent dit dat zij op de laatste drie dagen van het jaar maximaal 25 kilogram vuurwerk mogen bezitten. Alleen op 31 december mag het vuurwerk door particulieren worden afgestoken.

Opslag en toezicht van vuurwerk

Bedrijven die een melding vuurwerkbesluit met uitgangspuntendocument bezitten en waarvan het bevoegd gezag het heeft geaccepteerd, mogen het hele jaar door vuurwerk opslaan volgens de geldende eisen. Omgevingsdienst IJsselland voert op dit moment de controles uit op de staat van onderhoud en veiligheid van de opslagen.

Carbid

De populariteit van carbid is enorm toegenomen in het hele land. Carbid is geen vuurwerk en wordt dus ook niet geregeld binnen het vuurwerkverbod. Gemeenten kunnen zelf de richtlijnen hiervoor bepalen door aanpassingen te maken in de algemene plaatselijke verordening (APV). De opslag van carbid moet wel voldoen aan de veiligheidseisen. Voor meer informatie over carbid verwijzen wij u naar “Veilig omgaan met carbid 2016” op www.Infomil.nl.­­­

Illegaal vuurwerk, wat is dit nu?

Veel artikelen dragen de naam vuurwerk. Maar daarmee is nog niet duidelijk wat een burger / consument mag hebben en wat niet. Hoe herkent u dat vuurwerk illegaal is? Op de verpakking staat een aanduiding met F1 of F2. Dit is vuurwerk dat geschikt is voor consumenten. Koopt u uw vuurwerk bij een verkooppunt in Nederland? Dan mag u er van uit gaan dat dit allemaal consumentenvuurwerk betreft. Op de verpakking staat ook de leeftijdsgrens van de koper.

In het volgende document leest u meer informatie over legaal en illegaal vuurwerk, inclusief voorbeelden. Vuurwerk, consumenten vuurwerk, illegaal vuurwerk, wat is het nu eigenlijk allemaal?

Handhaving illegaal vuurwerk

De handhaving van vuurwerkoverlast en signalen over illegaal vuurwerk behandelt de politie. U kunt hen bellen op 0900-8844. Of bij Misdaad Anoniem, 0800-7000. U kunt uw melding ook digitaal indienen via het meldingsformulier van de politie (dit is geen spoed, maar wel politie).

Vragen?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst door te bellen of een e-mail te sturen. U vindt de contactpagina hier.