In 2020 wordt iedereen in meer of mindere mate geraakt door de gevolgen van het coronavirus (Covid-19). In dit seizoen starten veel ondernemers met de voorbereidingen voor het verkoopseizoen 2020. Door de maatregelen die opgesteld zijn vanuit de landelijke overheid zitten nu veel ondernemers ook met vragen. Ook wij krijgen deze vragen. In deze update beantwoorden we ze graag!

Vuurwerkverkoop in relatie tot Covid-19

Landelijk is bepaald dat er geen mogelijkheden zijn voor ontheffingen of afwijken van de veiligheidseisen voortvloeiend uit het Vuurwerkbesluit. Daarnaast moet er aan de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus worden voldaan om besmetting te voorkomen. Hiervoor heeft de Rijksoverheid samen met het MKB en VNONCW het protocol ‘verantwoord winkelen’ opgesteld. Hier vindt u onder andere informatie over hoeveel mensen er in uw winkel/verkoopruimte aanwezig mogen zijn.

Vragen over het aantal klanten kunt u stellen bij uw gemeente, die samen met de detailhandel hier richting aan geeft.

Creatieve mogelijkheden

Ondernemers zijn vindingrijke mensen. Zij vinden vaak manieren om iets toch mogelijk te maken. Daarom worden er diverse opties bij ons neergelegd. Hieronder geven we aan wat niet kan en waarin gedacht kan worden wat wel kan.

Wat kan niet?
• Drivé through of een vorm van;
• Medewerker bezorgdienst (ook niet naar de auto op eigen terrein).

Wat kan wel?
• Een bestelbalie buiten met op aangeven van een medewerker afhalen van de gereedstaande bestelling binnen;
• Park & Pick, waarbij de medewerker via portofoon de via internet bestelde bestelling door geeft en deze klaargezet wordt in de verkoopruimte onder de sprinklers. Op aangeven van de medewerker kan een persoon de bestelling binnen onmiddellijk afhalen;
• Eerder de online verkoop starten en promoten waarin aangegeven dat in de winkel een kleiner assortiment verkrijgbaar is (afhalen in aangegeven tijdsblokken online gestuurd).

Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk

Komende jaarwisseling 2020 zijn knalvuurwerk, knalstrengen, enkelschotsbuizen, vuurpijlen en categorie F3 vuurwerk verboden. Er is een subsidieregeling beschikbaar voor het opruimen van de restvoorraden verboden vuurwerk uit uw winkel. Deze aanvraag kan alleen online worden ingediend tussen 1 oktober 9.00 uur tot 30 oktober 12.00 uur.

Voor meer informatie over de subsidieregeling verwijzen wij u graag door naar deze webpagina.

Informatie

We hebben deze mogelijkheden gebaseerd op de maatregelen die op dit moment van kracht zijn. Voor actuele maatregelen rondom Covid-19 vragen wij u de branchevereniging en het RIVM in de gaten te houden.

Uiteraard staan wij open voor gedachten en informatie. U kunt ons altijd benaderen! Onze vuurwerkcoördinator Ronald van Rossum staat voor u klaar. Hij is te bereiken via R.van.Rossum@odijsselland.nl of telefonisch via 088 5251050.