Omgevingsdienst IJsselland actualiseert het bedrijvenbestand

Omgevingsdienst IJsselland maakt van de nood een deugd. Door coronamaatregelen is toezicht en handhaving anders dan voorheen. Niet alle controles kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat er tijd is voor andere zaken: de afgelopen maanden checkten heel wat toezichthouders welke bedrijven er achter de gevels schuilgaan.

Omgevingsdienst IJsselland heeft een systeem waarin alle bedrijven staan. Deze lijst met bedrijven, het ‘inrichtingenbestand’, gebruikt OD IJsselland om onder meer een jaarplanning te maken en prioriteiten te stellen. Met een gevelcontrole hebben toezichthouders de afgelopen maanden gecheckt of de gegevens die bij OD IJsselland bekend zijn, nog kloppen. Bestaat het bedrijf nog? Zit er een ander bedrijf? Is het pand leeg? Welke activiteiten zien we vanaf de openbare weg?

Checklist bij de hand

Hoe voert OD IJsselland de gevelcontroles uitgevoerd? “Per gemeente in onze regio selecteren we één of meerdere bedrijventerreinen. Vervolgens controleren we letterlijk de gevels. Wat zien we?”, vertelt Edwin Lipholt, informatie- en data-analist en projectmanager bij OD IJsselland. “Met een checklist bij de hand registreren we zichtbare veranderingen in bedrijfsactiviteiten. Vooraf leggen we zelf al zoveel mogelijk vast en gebruiken we de gegevens van de Kamer van Koophandel.” De  gegevens worden vervolgens verwerkt in het systeem. Inmiddels bezocht OD IJsselland al zo’n 3500 locaties.

Afstand

De maatregelen in de bestrijding van het coronavirus maken het werk van een toezichthouder anders. Toezichthouders voeren de controles uit vanuit de auto of houden afstand als zij dit lopend doen. Soms is er een nieuwsgierige ondernemer aan wie de toezichthouder uitlegt wat hij aan het doen is.  Ook die gesprekken helpen bij het vormen van een geüpdatet beeld en het krijgen van extra informatie over activiteiten op een bedrijventerrein.

Inrichtingenbestand als basis

De Omgevingswet maakt het nog belangrijker om de activiteiten van alle bedrijven te kennen. Vanaf het moment dat de Omgevingswet ingaat, is het inrichtingenbestand de kern van onze rapportages. Dat begint met een up-to-date inrichtingenbestand. Met deze projectmatige aanpak kan OD IJsselland (delen van) bedrijventerreinen in één keer langslopen en is de organisatie niet alleen afhankelijk van andere informatiebronnen zoals meldingen, de Kamer van Koophandel, vergunningaanvragen of bijvoorbeeld faillissementsberichten uit de krant.

Aanpak ondermijning

Niet alleen geven gevelcontroles inzicht in activiteiten op locaties die niet bekend zijn bij OD IJsselland of de gemeente, ook zijn lege bedrijfspanden misschien interessant voor criminele activiteiten. Die informatie kan OD IJsselland gebruiken als bijdrage in de georganiseerde aanpak van ondermijning in de regio. Zien de toezichthouders iets dat niet in de haak lijkt? Dan geven ze dat door aan Edwin Lipholt die dit bespreekt met diverse partners.

OD IJsselland voert inmiddels weer steeds meer reguliere controles uit. De organisatie gaat naar aanleiding van de opbrengst van deze controleperiode met de partners in gesprek over hoe we hier in de komende tijd aandacht aan kunnen besteden. Meer weten over gevelcontroles bij OD IJsselland? Neem contact op met Edwin Lipholt via e.lipholt@odijsselland.nl.