Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet inwerking. Wij bereiden ons hier met onze partners op voor. Dat geldt ook voor onze bodemadviseurs en bodemtoezichthouders. Wat betekenen de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt voor de uitvoering van bodemtaken? Dat was het thema van de werksessie over Bodem en Omgevingswet die we op 21 april organiseerden. 

Werksessie

Samen met een aantal partners hebben we ons tijdens de werksessie verdiept in de aanstaande veranderingen in procedures en wetgeving en hiermee aan de hand van een concrete casus voor bodem en bouwen geoefend. Hierbij zijn we ook ingegaan op welke acties nog nodig zijn voor zowel gemeenten en Omgevingsdienst.

“Het was mooi om te zien hoe beleidsmakers en uitvoering elkaar treffen en gezamenlijk tot een zelfde inzicht komen.”

De werksessie is positief ontvangen door onze medewerkers en onze partners en is een mooie en efficiënte manier om meerdere partners tegelijk mee te nemen in de betekenis van de Omgevingswet voor de omgevingsplannen.

Vervolg

OD IJsselland gaat binnen de vakgroep bodem, op basis van casuïstiek, kennis over de bodemregels in de omgevingswet verder verdiepen. Nu blijkt dat het meenemen van meerdere partners positief werkt, kijken we of deze aanpak voor meer thema’s geschikt en wenselijk is. OD IJsselland blijft landelijke ontwikkelingen volgen en kennis delen.